»›Učenik, kaj naj dobrega storim, da dosežem večno življenje?‹ Mladeniču, ki mu zastavi tako vprašanje, Jezus najprej odgovori tako, da ga spomni, na potrebnost spoznati Boga prizna kot ›edino dobrega‹, kot najvišje dobro, kot vir vsega dobrega. Nato mu Jezus izjavlja: ›Če pa hočeš priti v življenje, spolnjuj zapovedi!‹ Sogovorniku navede zapovedi, ki se tičejo ljubezni do bližnjega: ›Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne pričaj po krivem! Spoštuj očeta in mater!‹ Končno Jezus te zapovedi strne v pozitiven stavek: ›Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe!‹ (Mt 19,1619)«

Katekizem katoliške Cerkve (2052)

Ned. (14.) 28. med letom:

ob 7:00 za župnijo

ob 10:00 +Pavla Bonča, sosedje

po svetih mašah procesija z Marijinim kipom

ob 18:30 češčenje Svetega Rešnjega Telesa

Pon. (15.) sv. Terezija Jezusova: ob 19:00 +Emilija, +Anton Hladnik, Črni Vrh 103

Tor. (16.): ob 19:00 +Stanislava Nagode, sosedje od Slave

Sre. (17.) sv. Ignacij Antiohijski: ob 19:00 v dober namen

Čet. (18.) sv. Luka: ob 19:00 +Ivanka Rupnik, sosedje

Pet. (19.): ob 19:00 v čast Materi Božji, Zadlog 73

Sob. (20.): ob 19:00 v dober namen, Zadlog 51

Ned. (21.) 29. med letom, misijonska, darovi za misijone:

ob 7:00 za župnijo

ob 10:00 +Slavko Čuk, Črni Vrh 96; med sv. mašo sv. krst

Sveti misijon: v pripravi smo vabljeni, da povezani z Devico Marijo še bolj zavzeto molimo rožni venec po naših domovih in v cerkvi za naše družine, za blagoslov svetega misijona, za našo domovino in po drugih osebnih ter skupnih namenih.

Srečanje za birmance in starše s sestro Rebeko bo v četrtek, 18. 10., po maši in sicer za duhovni vikend v Kanjem Dolu od 26. do 28. 10.

Župnijsko romanje v Medžugorje: odhod v soboto, 27. 10., zjutraj ob 4:00, vrnitev v ponedeljek, 29. 10., v večernih urah. Prijave zbira župnik. S seboj je treba imeti tudi veljavno osebno izkaznico ali potni list. Ker so še prosta mesta, se lahko pridružijo romarji iz drugih župnij.

Za potres v Indoneziji lahko nakažete na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR (NLB): SI56 02140-0015556761, namen: Potres Indonezija, Sklic: SI00 621.

V skladu z bogoslužnim redom bo pri ambonu besedno bogoslužje (torej tudi berila in prošnje), prižnica pa bo za pridigo (homilijo).

Apostolat molitve: Da bi posvečeni prebudili svojo misijonsko gorečnost in dosegli uboge, obrobne in brezpravne.

»Ste že opazili, da ima vsak oltar drugačno glavno čipko? Oltar Srca Jezusovega ima srce obdano s trnjevo krono. Marijin oltar ima njeno srce obdano z vencem 7 vrtnic, ki lahko predstavljajo 7 darov svetega Duha in tudi sedem Marijinih žalosti. Glavni oltar ima v čipko postavljeno hostijo. Na daritvenem oltarju je upodobljenih 5 hlebov in dve ribi. Vse slike so obdane s plameni. Prav tako se plameni ponavljajo v vseh elementih. Obračajo se drug proti drugemu in dvigajo v nebo. Plameni grejejo, se razdajajo, nam kažejo luč v temi in se med seboj prepletajo. Tudi mi se vsakodnevno srečujemo, prepletamo, razhajamo in puščamo sledi.

Veliko ur je bilo potrebnih, da so bile sklekljane vse čipke. To so ure, ko naše misli niso zaposlene samo s prelaganjem klekljev in prepletanjem niti, ampak so to ure, ko so naše misli usmerjene v razmišljanje, molitve, prošnje, zahvale, naše odnose. Ves čas se trudimo, da so nitke tesno skupaj, lepo poravnane, vozli čim manj vidni. Zgodi se, da se nitke utržejo, pa jih privežemo; zmanjka časa, pa ga najdemo; pride bolezen, trpljenje, nerazumevanje okolice, a lepota nastajajoče čipke in zavedanje, da zmoremo narediti nekaj lepega, nam da novih moči.

Danes hvaležno izročamo svoje delo in ga polagamo na oltar. Naj bodo ti prti Bogu v čast, nam in vam pa v veselje.«

Iz nagovora Anke Jamšek, 7. 10. 2018

Klekljarice se zahvaljujejo za podporo pri izdelavi novih prtov.

 

KRISTJANOVO ŽIVLJENJE

Kristjan veruje v Boga, upa vanj, ga ljubi nad vse, zato moli vsak dan (zjutraj, zvečer, pred in po jedi ...), se izobražuje glede vere, sprejema preizkušnje, prejema zakramente z vero. Spoštuje ime Boga, Marije, svetnikov. Posvečuje Gospodov dan – nedeljo kot spomin na Jezusovo vstajenje, sodeluje pri sveti maši in se posveča drugim (družina, prijatelji, bolni, ostareli...)

Spoštuje očeta in mater in druge ljudi. Spoštuje človekovo življenje od spočetja do naravne smrti, spoštuje človekovo dostojanstvo in se trudi za mir. Pravilno vrednoti spolnost in zakonsko življenje. Spoštuje lastnino drugih, se trudi za pravično delitev dobrin in za solidarnost. Opravlja svoje dolžnosti, sooblikuje življenje v domovini, občini, na vasi, kjer živi. Skrbi za skupne dobrine, za živali in okolje. Je iskren, govori resnico in tako dela. Se trudi za razločevanje tega, kar ponujajo sredstva obveščanja. Se trudi obvladovati poželenja in pohlep.

Posvečuje zapovedane dneve (Sveto Rešnje Telo in Kri, Marijino vnebovzetje, Vsi sveti, Božič); se spove vsaj enkrat v letu in prejme sv. obhajilo vsaj v velikonočnem času; se posti vsaj za pepelnico in Veliki petek; podpira župnijo v gmotnih potrebah in sodeluje po svojih močeh in sposobnostih.

Sv. krst je osnova življenja iz vere. Starši se zavežejo, da bodo otroka vzgajali v veri (glej zgoraj). Obrnete se na župnika po možnosti še pred otrokovim rojstvom. Sledi skupna priprava in sv. krst v župnijski cerkvi. Za odrasle, ki želijo živeti iz vere (glej zgoraj), in prejeti sv. krst, sv. birmo, prvo sv. obhajilo, je katehumenat. Oglasite se pri župniku.

Sv. spoved opravi kristjan vedno, ko zavestno in prostovoljno stori ali opusti nekaj, kar ni v skladu z vero (glej zgoraj). Župnik je na razpolago za sv. spoved v povezavi z mašami med tednom ali po dogovoru.

Sv. obhajilo prejema kristjan, ki vsak dan moli, je ob nedeljah pri sv. maši in živi po vseh ostalih načelih vere (glej zgoraj).

Sv. bolniško maziljenje prejme kristjan, ki je hudo bolan ali je v smrtni nevarnosti ali se mu stanje slabša tudi po prejemu bolniškega maziljenja. Obrnete se na župnika.

Sv. zakon (cerkvena poroka) dopolni ljubezen in utrjuje zvestobo poročenih, ki živita iz vere (glej zgoraj). Obrnete se na župnika pol leta prej in opravite tečaj.

Boter / botra je zgled življenja iz vere krščencu/-ki ali birmancu/-ki in pomaga staršem pri vzgoji, zato moli vsak dan, je ob nedeljah pri sv. maši, je bil/-a pri sv. birmi, je samski/-a ali cerkveno poročen/-a, živi po vseh ostalih načelih vere (glej zgoraj).

Umirajočemu kristjanu priskrbimo prejem poslednjih zakramentov: sv. spoved, sv. bolniško maziljenje, sv. obhajilo.

Cerkveni pogreb je obred za pokojnega kristjana, ki je živel iz vere v občestvu Cerkve. Obrnete se na župnika za dan in uro.

Vir: Katekizem katoliške Cerkve

nalagam novice...