»Jezusov krst je zanj samega sprejem in začetek njegovega poslanstva, ki ga ima kot trpeči služabnik. Pusti se prišteti med grešnike (prim. Iz 53,12); že je ›Božje jagnje, ki odjemlje greh sveta‹ (Jn 1,29); že vnaprej sprejema ›krst‹ svoje krvave smrti (prim. Mr 10,38; Lk 12,50). Že prihaja, da ›izpolni vso pravico‹ (Mt 3,15), se pravi, da se v vsej celoti podredi volji svojega Očeta; iz ljubezni sprejme krst smrti za odpuščanje naših grehov (prim. Mt 26,39). Temu sprejetju odgovori glas Očeta, ki ima vse svoje veselje v svojem Sinu (prim. Lk 3,22; Iz 42,1). Duh, katerega ima Jezus v vsej polnosti že vse od svojega spočetja, prihaja, da bi ›ostal‹ na njem (Jn 1,32–33; prim. Iz 11,2) in bi bil tako studenec za celotno človeštvo. Ob Jezusovem krstu ›se odpro nebesa‹ (Mt 3,16), ki jih je bil Adamov greh zaprl; in posvečene so vode s sestopom Jezusa in Duha: predigra novega stvarjenja.«

Katekizem katoliške Cerkve (536)

V pripravi na sveti misijon molimo ob jaslicah jutranjo in večerno molitev ter veseli del rožnega venca.

Teden molitve za edinost kristjanov je od 18. do 25. 1. V naše molitve lahko vključimo tudi molitev za edinost:

»Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si molil, da bi bili vsi Tvoji učenci popolnoma eno, kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi. Daj, da bomo živo začutili, kako velika nezvestoba do Tebe je naša razdeljenost. Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali ravnodušnost, nezaupanje in medsebojno nenaklonjenost, ki se morda skrivajo v nas. Daj nam poguma, da bomo vse to izkoreninili. Nakloni nam, da se vsi zedinimo v Tebi, da bi se iz naših src in ustnic neprestano dvigala Tvoja molitev za edinost kristjanov, kakršno Ti hočeš. V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj najdemo Pot, ki vodi do edinosti v poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici. Amen.«

Mašni nameni (13.–20. 1. 2019)

Ned. (13.) Jezusov krst:

ob 7:00 +Marjan, +Pepca Zajec

ob 10:00 za župnijo

ob 17:30 češčenje Svetega Rešnjega Telesa

Pon. (14.): ob 18:00 ++Zagoda

Tor. (15.): ob 18:00 +Franka Lampe, obletna

Sre. (16.): ob 18:00 +Fani Tominec, Podkraj

Čet. (17.) – sv. Anton Puščavnik: ob 18:00 za vse pokojne sosede, Zadlog 42

Pet. (18.) ob 18:00 +Slavica Rupnik, Lome 29a

Sob. (19.): ob 16:00 v zahvalo in priprošnjo, v čast Materi Božji, Črni Vrh 168a – v domu za starejše

ob 18:00 ++starši Kavčič, Lome 28

Ned. (20.) 2. med letom:

ob 7:00 po namenu

ob 10:00 za župnijo

Predavanje Mihe Kramlija, Radosti in pasti nove tehnologije in drugih zasvojenosti s pogovorom o nevarnostih, ki prežijo na mlade, bo v dvorani župnijskega doma v Cerknem v sredo, 23. 1., ob 19:00. Vabljeni starši, stari starši in vsi, ki se na tak ali drugačen način srečujete z otroci in mladimi.

Apostolat molitve: Da bi mladi ljudje, zlasti v Latinski Ameriki, sledili Marijinemu zgledu in se odzvali Gospodovemu povabilu, naj veselje evangelija posredujejo svetu.

Vera in luč: danes ob 14:00.

Župnijska Karitas: v četrtek, 17. 1., po sv. maši.

Priprava na sv. zakon se začne v nedeljo, 10. 2., in poteka šest zaporednih nedelj, vedno od 17:00 do 18:30 v župnišču v Spodnji Idriji. Prijave pri domačem župniku vsaj en teden pred začetkom.

Obiski in blagoslovi domov – predviden razpored:

  • ponedeljek, 14. 1. Črni Vrh 96

  • sreda, 16. 1. Črni Vrh (91-94)

  • četrtek, 17. 1. Črni Vrh (71-79)

  • sobota, 19. 1. Črni Vrh (37-44, 80-83, 115-117)

in tudi tam, kjer želite, da pridem že v tem tednu.

Po dogovoru lahko tudi drug bolj ustrezen dan. Bog povrni za gostoljubje!

 

KRISTJANOVO ŽIVLJENJE

Kristjan veruje v Boga, upa vanj, ga ljubi nad vse, zato moli vsak dan (zjutraj, zvečer, pred in po jedi ...), se izobražuje glede vere, sprejema preizkušnje, prejema zakramente z vero. Spoštuje ime Boga, Marije, svetnikov. Posvečuje Gospodov dan – nedeljo kot spomin na Jezusovo vstajenje, sodeluje pri sveti maši in se posveča drugim (družina, prijatelji, bolni, ostareli...)

Spoštuje očeta in mater in druge ljudi. Spoštuje človekovo življenje od spočetja do naravne smrti, spoštuje človekovo dostojanstvo in se trudi za mir. Pravilno vrednoti spolnost in zakonsko življenje. Spoštuje lastnino drugih, se trudi za pravično delitev dobrin in za solidarnost. Opravlja svoje dolžnosti, sooblikuje življenje v domovini, občini, na vasi, kjer živi. Skrbi za skupne dobrine, za živali in okolje. Je iskren, govori resnico in tako dela. Se trudi za razločevanje tega, kar ponujajo sredstva obveščanja. Se trudi obvladovati poželenja in pohlep.

Posvečuje zapovedane dneve (Sveto Rešnje Telo in Kri, Marijino vnebovzetje, Vsi sveti, Božič); se spove vsaj enkrat v letu in prejme sv. obhajilo vsaj v velikonočnem času; se posti vsaj za pepelnico in Veliki petek; podpira župnijo v gmotnih potrebah in sodeluje po svojih močeh in sposobnostih.

Sv. krst je osnova življenja iz vere. Starši se zavežejo, da bodo otroka vzgajali v veri (glej zgoraj). Obrnete se na župnika po možnosti še pred otrokovim rojstvom. Sledi skupna priprava in sv. krst v župnijski cerkvi. Za odrasle, ki želijo živeti iz vere (glej zgoraj), in prejeti sv. krst, sv. birmo, prvo sv. obhajilo, je katehumenat. Oglasite se pri župniku.

Sv. spoved opravi kristjan vedno, ko zavestno in prostovoljno stori ali opusti nekaj, kar ni v skladu z vero (glej zgoraj). Župnik je na razpolago za sv. spoved v povezavi z mašami med tednom ali po dogovoru.

Sv. obhajilo prejema kristjan, ki vsak dan moli, je ob nedeljah pri sv. maši in živi po vseh ostalih načelih vere (glej zgoraj).

Sv. bolniško maziljenje prejme kristjan, ki je hudo bolan ali je v smrtni nevarnosti ali se mu stanje slabša tudi po prejemu bolniškega maziljenja. Obrnete se na župnika.

Sv. zakon (cerkvena poroka) dopolni ljubezen in utrjuje zvestobo poročenih, ki živita iz vere (glej zgoraj). Obrnete se na župnika pol leta prej in opravite tečaj.

Boter / botra je zgled življenja iz vere krščencu/-ki ali birmancu/-ki in pomaga staršem pri vzgoji, zato moli vsak dan, je ob nedeljah pri sv. maši, je bil/-a pri sv. birmi, je samski/-a ali cerkveno poročen/-a, živi po vseh ostalih načelih vere (glej zgoraj).

Umirajočemu kristjanu priskrbimo prejem poslednjih zakramentov: sv. spoved, sv. bolniško maziljenje, sv. obhajilo.

Cerkveni pogreb je obred za pokojnega kristjana, ki je živel iz vere v občestvu Cerkve. Obrnete se na župnika za dan in uro.

Vir: Katekizem katoliške Cerkve

nalagam novice...